ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 62, ΑΘΗΝΑ
(+30) 210-3823444, (+30) 694 8235908
Υπηρεσίες

Περίληψη των υπηρεσιών μας

ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Προσύμφωνα
 • Συστάσεις – Τροποποίησης Σύστασης
 • Διανομές – Ανταλλαγές
 • Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Συστάσεις οριζόντιας – κάθετης ιδιοκτησίας
 • Κανονισμοί σχέσεων συνιδιοκτητών
 • Πράξεις θέσης χώρων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση κτιρίου – ν.1221/1981
 • Πράξεις παραχώρησης – εξάλειψης υποθήκης
 • Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δημόσιες διαθήκες
 • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης ιδιόγραφης – μυστικής διαθήκης
 • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Σύσταση εταιρειών μέσω «Υπηρεσίας Μιάς Στάσης» [Υ.Μ.Σ.] – «one-stop-shop»
 • Σύσταση Ιδρύματος
 • Τροποποιήσεις – Κωδικοποιήσεις καταστατικών
 • Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων – μετοχών
 • Συγχωνεύσεις – μετατροπές εταιρειών
 • Λύση εταιρειών
 • Νομική κατοχύρωση διαφημιστικών διοργανώσεων και προωθητικών ενεργειών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Πράξεις αναγνώρισης τέκνου
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Πράξεις συναίνεσης για την ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή
 • Πράξεις συναίνεσης για κατάψυξη ωαρίων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Πράξεις καταθέσεως ευρεσιτεχνιών

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Πληρεξούσια – Ανάκληση Πληρεξουσίων
 • Ένορκες βεβαιώσεις
 • Εκθέσεις απογραφής
 • Μεταβίβαση αυτοκινήτων
 • Πράξεις κατάθεσης – θεώρησης ιδιωτικού εγγράφου για την πρόσδοση βεβαίας χρονολογίας
 • Ανάληψη διαδικασίας Apostille (επισημείωσης Χάγης)

Συμβολαιογράφος Νικολέττα Κ. Γυλέκη

Κιν. 694 8235908, E-mail: notary.gyleki@gmail.com